BP602/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Sponsori:

senat

7 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b602 (adresa nr.894/07-11-2018)