Pl-x nr. 91/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Sponsori: Georgian Pop

cdep

4 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 18.03.2019
termen depunere raport: 27.03.2019
25 februarie 2019
Senat
respinsa de catre Senat
8 octombrie 2018
Senat

înaintat la Senat

8 octombrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor