BP638/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Sponsori:

senat

20 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b638 (adresa nr.bpi939/2018/19-11-2018)