PL-x nr. 654/2018 Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor

Sponsori:

cdep senat

31 octombrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
termen depunere amendamente: 08.11.2018
termen depunere raport: 15.11.2018
29 octombrie 2018
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
29 octombrie 2018
Senat
adoptat de Senat
rezultat vot pentru=102, contra=0, abtineri=0
29 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

24 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

17 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

10 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

4 octombrie 2018
Senat
20 septembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.805) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
19 septembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.378) favorabil de la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
11 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b454 (adresa nr.E168/10-09-2018)

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L576

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
termen depunere raport: 02.10.2018