PL-x nr. 515/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului

Sponsori:

cdep senat

10 octombrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere amendamente: 22.10.2018
termen depunere raport: 31.10.2018
8 octombrie 2018
Senat

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat
8 octombrie 2018
Senat
adoptat de Senat
adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată
5 septembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.282) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

primire aviz (nr.437) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
3 iulie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L412

trimis pentru raport la:

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere raport: 19.09.2018
29 iunie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b369 (adresa nr.E100/29-06-2018)