BP623/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare

Sponsori:

senat

15 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b623