Pl-x nr. 437/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori:

cdep

3 noiembrie 2020
Senat

înaintat la Senat

3 noiembrie 2020
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
5 octombrie 2020
Camera Deputaților
22 septembrie 2020
Camera Deputaților
14 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 21.09.2020
termen depunere raport: 24.09.2020
8 septembrie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.930/07.09.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
17 august 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.7146/07.08.2020 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
27 iulie 2020
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 10-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 10-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 10-09-2020