PL-x nr. 454/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Sponsori: Nicolae Giugea, Dan Vîlceanu, Florin-Claudiu Roman, Laurenţiu-Dan Leoreanu

cdep

21 octombrie 2019
Camera Deputaților
8 octombrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 16.10.2019
termen depunere raport: 24.10.2019
2 octombrie 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
5 iunie 2019
Senat

înaintat la Senat

5 iunie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor