BP531/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

Sponsori:

senat

10 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b531