BP691/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Sponsori:

senat

14 decembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b691 (adresa nr.E217/14-12-2018)