Pl-x nr. 2/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

Sponsori: Liviu Ioan Adrian Pleşoianu

cdep

20 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 27.02.2019
termen depunere raport: 05.03.2019
18 februarie 2019
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.90/15.02.2019 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
4 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 18-02-2019

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 18-02-2019