PL-x nr. 559/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Sponsori:

cdep senat

22 octombrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 31.10.2018
termen depunere raport: 08.11.2018
16 octombrie 2018
Senat

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
16 octombrie 2018
Senat
adoptat de Senat
rezultat vot pentru=71, contra=10, abtineri=0
16 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

15 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

10 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

3 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

26 septembrie 2018
Senat

primire raport (nr.829) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
13 septembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.486) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
12 septembrie 2018
Senat

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare îşi încetează activitatea potrivit Hotărârii Senatului nr.107/2018

4 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L480

trimis pentru raport la:

Comisia economică, industrii şi servicii
termen depunere raport: 25.09.2018
19 iulie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b405 (adresa nr.E129/19-07-2018)