PL nr. L386/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

Sponsori:

senat

10 octombrie 2017
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L386

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
termen depunere raport: 31.10.2017
9 octombrie 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b472 (adresa nr.E167/09-10-2017)