PL-x nr. 352/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

Sponsori:

cdep

Controverse:

  • Proiectul a introdus un număr semnificativ de amendamente substanțiale la vechile prevederi ale Legii educatiei nationale referitoare la: (a) extinderea duratei învățământului postliceal de la 3 la 3 ani și jumătate, prin extinderea perioadei pregătirii practice (b) reglementarea organizării învățământului postuniversitar și în instituții de învățământ superior; (c) introducerea unor prevederi privind constituirea și conducerea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ; (d) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/ rezervate. Ordonanța a divizat opinia publică prin propunerea ca absolvenții de liceu fără bacalaureat să poată urma cursuri de formare profesională postliceală și în instituțiile de învățământ superior. Alte măsuri pot fi interpretate in contextul dezbaterilor privind descentralizarea teritorial-administrativa:(a) terenurile și clădirile în care își desfășoara activitatea palatele și cluburile elevilor, cluburile sportive școlare, ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat pot fi trecute în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, la cererea consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, prin hotărâre a Guvernului; (b) Primarul localității pe raza căreia își desfășoară cursurile unitățile de învățământ inferior va face parte din consiliile de administrație ale acestora.   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
19 noiembrie 2014
Senat

înaintat la Senat

19 noiembrie 2014
Camera Deputaților

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Camera Deputatilor

ca urmare a depasirii termenului de 30 de zile, potrivit art.115 alin.(5) din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
24 septembrie 2014
Camera Deputaților
9 septembrie 2014
Camera Deputaților
2 septembrie 2014
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 05.09.2014
termen depunere raport: 10.09.2014