BP609/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Sponsori:

senat

13 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b609 (adresa nr.897/13-11-2018)