PL-x nr. 400/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

Sponsori:

cdep

22 ianuarie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.32/DPSG/17.01.2020 (favorabil)

Se susține proiectul de lege în forma adoptată de Guvern
(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (poz.2.1)
29 octombrie 2019
Președinte

primire raport favorabil aprobarii ordonantei de la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
raport comun cu Senatul
face parte din categoria legilor ordinare
29 octombrie 2019
Camera Deputaților
22 octombrie 2019
Camera Deputaților
9 octombrie 2019
Camera Deputaților
8 octombrie 2019
Camera Deputaților
7 octombrie 2019
Camera Deputaților
3 octombrie 2019
Camera Deputaților
1 octombrie 2019
Camera Deputaților
24 septembrie 2019
Președinte

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
raport comun cu Senatul
termen depunere amendamente: 01.10.2019
termen depunere raport: 15.10.2019

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
termen: 08-10-2019
24 septembrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere