BP305/2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administra?iei publice locale

Sponsori: Ştefan-Alexandru Băişanu

senat

20 iulie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru informare

Consiliul Legislativ, constată că, în aplicarea art.75 din Constituţie, Senatul e Cameră decizională
12 iunie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b305