Pl nr. L657/2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administra?iei publice locale

Sponsori: Ştefan-Alexandru Băişanu

senat

12 decembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

10 decembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

6 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.345) de respingere de la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

primire raport (nr.370) de respingere de la comisie

21 noiembrie 2018
Senat
12 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L657

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 04.12.2018
9 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b305 (adresa nr.plx481/2018/07-11-2018)

7 noiembrie 2018
Camera Deputaților
respinsa de catre Camera Deputatilor
20 iulie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru informare

Consiliul Legislativ, constată că, în aplicarea art.75 din Constituţie, Senatul e Cameră decizională
12 iunie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b305