Pl-x nr. 494/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Sponsori: Nicolae Bănicioiu, Corneliu-Florin Buicu

cdep

8 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 14-09-2020

trimis pentru raport la:

Comisia pentru sănătate şi familie
termen depunere amendamente: 15.09.2020
termen depunere raport: 21.09.2020