PL-x nr. 31/2019 Proiectul Legii arhivelor

Sponsori:

cdep

11 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 19.02.2019
termen depunere raport: 26.02.2019
6 februarie 2019
Senat
adoptat de Senat
ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat