PL-x nr. 379/2018 Proiect de Lege pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi

Sponsori: Lucreţia Roşca, Florin Popa, Viorel Ştefan, Mitică-Marius Mărgărit, Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa

cdep senat

14 mai 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.3288/13.05.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (poz.55, pg.23)
10 februarie 2020
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

19 decembrie 2019
Camera Deputaților
6 iulie 2018
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.9212/05.07.2018 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
18 iunie 2018
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 26.06.2018
termen depunere raport: 04.09.2018
18 iunie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiatori
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului
13 iunie 2018
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
13 iunie 2018
Senat
adoptata de Senat
rezultat vot pentru=100, contra=0, abtineri=0
13 iunie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

11 iunie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

5 iunie 2018
Senat
29 mai 2018
Senat
23 mai 2018
Senat
14 mai 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L297

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
termen depunere raport: 30.05.2018
7 martie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b80