BP668/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Sponsori:

senat

4 decembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b668 (adresa nr.974/04-12-2018)