BP593/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

Sponsori:

senat

6 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b593 (adresa nr.871/06-11-2018)