Pl-x nr. 397/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002

Sponsori: Adrian Mocanu, Costin-Sebastian Moise, Emil-Marius Paşcan, Constantin Codreanu, Alexandru Teacă, Adrian-Mihăiţă Todoran

cdep

27 octombrie 2020
Senat

înaintat la Senat

27 octombrie 2020
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
9 octombrie 2020
Camera Deputaților
16 septembrie 2020
Camera Deputaților
8 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
termen depunere amendamente: 15.09.2020
termen depunere raport: 21.09.2020

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.927/07.09.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
10 iulie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.5465/01.07.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
24 iunie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 08-09-2020

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 08-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 08-07-2020