Pl nr. L707/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi

Sponsori:

senat

12 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.187) favorabil de la comisie

3 decembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L707

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 12.02.2019

trimis pentru aviz la comisie

termen: 05-02-2019
27 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b656 (adresa nr.plx387/2018/21-11-2018)

21 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor