PL-x nr. 16/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi adminstrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

Sponsori: Neculai Iftimie, Eugen Neaţă, Mihai Weber, Ioan Dîrzu

cdep senat

4 martie 2019
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

28 februarie 2019
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
face parte din categoria legilor organice
27 februarie 2019
Camera Deputaților
26 februarie 2019
Camera Deputaților
6 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
termen depunere amendamente: 13.02.2019
termen depunere raport: 19.02.2019
12 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.381) de respingere de la comisie

primire raport (nr.30) favorabil de la comisie

amendamente: da
19 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L685

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 11.12.2018

trimis pentru aviz la comisie

termen: 04-12-2018
12 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b458 (adresa nr.bpi626/11-09-2018)

4 februarie 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
11 septembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

11 septembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului