BP626/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi adminstrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

Sponsori: Neculai Iftimie, Eugen Neaţă, Mihai Weber, Ioan Dîrzu

cdep senat

12 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.381) de respingere de la comisie

primire raport (nr.30) favorabil de la comisie

amendamente: da
19 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L685

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 11.12.2018

trimis pentru aviz la comisie

termen: 04-12-2018
12 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b458 (adresa nr.bpi626/11-09-2018)

11 septembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

11 septembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor