Pl nr. L279/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Sponsori: Eugen Tomac, Corneliu Bichineţ, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Petru Movilă, Nicoleta-Cătălina Bozianu

senat

29 mai 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L279

iniţiatorul solicită retragerea propunerii legislative

încetarea procedurii legislative prin retragere de catre initiator

17 mai 2018
Senat
7 mai 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L279

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
termen depunere raport: 27.06.2018
27 februarie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b62 (adresa nr.bpi79/2018/26-02-2018)