Pl-x nr. 120/2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Sponsori: Daniel Olteanu, Adrian Mocanu, Ştefan-Alexandru Băişanu

cdep

13 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 27-03-2019

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 27-03-2019