Pl-x nr. 568/2020 Propunere legislativă privind comasarea prin absorbţie a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Sponsori: Cristina-Ionela Iurişniţi, Vlad-Emanuel Duruş, Cristian-Gabriel Seidler, Sergiu Cosmin Vlad, Iulian Bulai

cdep

20 octombrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 27.10.2020
termen depunere raport: 28.10.2020
30 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

desesizare Senat
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 14-10-2020