BP645/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Sponsori:

senat

22 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b645 (adresa nr.950/22-11-2018)