BP563/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Sponsori:

senat

24 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b563