PL-x nr. 311/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017

Sponsori:

cdep senat

10 octombrie 2018
Senat
9 octombrie 2018
Senat

primire aviz (nr.461) favorabil de la comisie

primire aviz (nr.855) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
3 octombrie 2018
Senat

primire aviz (nr.303) favorabil de la:

Comisia pentru politică externă
24 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L604

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 16.10.2018
20 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b488 (adresa nr.plx311/2018/19-09-2018)

19 septembrie 2018
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
19 septembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

19 septembrie 2018
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
30 mai 2018
Camera Deputaților
29 mai 2018
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

24 mai 2018
Camera Deputaților
23 mai 2018
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
face parte din categoria legilor ordinare
14 mai 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Preşedintelui României
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 22.05.2018
termen depunere raport: 30.05.2018