BP583/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Sponsori:

senat

2 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b583