BP635/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Sponsori:

senat

20 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b635 (adresa nr.bpi936/2018/19-11-2018)