PL-x nr. 412/2019 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 şi pentru modificarea şi completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Sponsori: Florin-Claudiu Roman

cdep

6 aprilie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.2292/03.04.2020

Susține iniţiativa legislativă cu amendamente (observaţiile şi propunerile menţionate în punctul de vedere al Guvernului DPSG 1328/26.08.2019)
(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (pag.16, poz.38)
14 octombrie 2019
Camera Deputaților
7 octombrie 2019
Camera Deputaților
1 octombrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiator
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 09.10.2019
termen depunere raport: 16.10.2019
23 septembrie 2019
Senat
adoptat de Senat
ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat
13 martie 2019
Senat

înaintat la Senat

13 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor