PL-x nr. 617/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt

Sponsori: Ştefan-Alexandru Băişanu

cdep senat

27 decembrie 2018
Președinte

promulgata prin Decret nr. 1292/2018

devine Legea nr. 343/2018

8 decembrie 2018
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

4 decembrie 2018
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.14374/04.12.2018

Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestui proiect de lege
(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
3 decembrie 2018
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

28 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
consultati stenograma sedintei
28 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
rezultat vot pentru=210, contra=6, abtineri=38, nu au votat=1
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
(pdf)   Forma pentru promulgare
26 noiembrie 2018
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor (rămas pentru votul final)

consultati stenograma sedintei
21 noiembrie 2018
Camera Deputaților
24 octombrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere amendamente: 01.11.2018
termen depunere raport: 08.11.2018
22 octombrie 2018
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
22 octombrie 2018
Senat
adoptata de Senat
rezultat vot pentru=94, contra=9, abtineri=0
22 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

17 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

9 octombrie 2018
Senat

primire raport (nr.297) favorabil de la comisie

12 septembrie 2018
Senat

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare îşi încetează activitatea potrivit Hotărârii Senatului nr.107/2018

4 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L497

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 02.10.2018
15 mai 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b246