PL nr. L694/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes na?ional, jude?ean ?i local

Sponsori:

senat

12 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.387) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
26 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L694

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 18.12.2018
20 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b628 (adresa nr.E203/20-11-2018)