Pl nr. L704/2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori:

senat

3 decembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L704

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere raport: 12.02.2019

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen: 05-02-2019
27 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b653 (adresa nr.plx470/2018/21-11-2018)

21 noiembrie 2018
Camera Deputaților
respinsa de catre Camera Deputatilor