PL-x nr. 345/2020 Proiect de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012

Sponsori:

cdep

27 iulie 2020
Președinte

promulgata prin Decret nr. 420/2020

devine Legea nr. 158/2020

16 iulie 2020
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

14 iulie 2020
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

14 iulie 2020
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
rezultat vot pentru=273, contra=0, abtineri=26
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
(pdf)   Forma pentru promulgare
13 iulie 2020
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor (rămas pentru votul final)

consultati stenograma sedintei
8 iulie 2020
Camera Deputaților
7 iulie 2020
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

23 iunie 2020
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
face parte din categoria legilor ordinare
10 iunie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
termen depunere amendamente: 17.06.2020
termen depunere raport: 23.06.2020
3 iunie 2020
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat