PL nr. L635/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Sponsori:

senat

15 noiembrie 2018
Senat
14 noiembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.927) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
5 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L635

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 27.11.2018
2 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b586 (adresa nr.E193/01-11-2018)