Pl-x nr. 436/2020 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare

Sponsori: Alexandru Teacă

cdep

14 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 21.09.2020
termen depunere raport: 24.09.2020
8 septembrie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.929/07.09.2020 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
17 august 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.7144/07.08.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
27 iulie 2020
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 10-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 10-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 10-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii

termen: 17-09-2020