PL-x nr. 662/2019 Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit

Sponsori: Cătălin-Marian Rădulescu

cdep

24 iunie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.4771/23.06.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
2 aprilie 2020
Camera Deputaților
4 februarie 2020
Camera Deputaților

Aviz Banca Națională a României

(pdf) Avizul Băncii Naţionale a României
16 decembrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pt aviz Băncii Naționale a României, termen: 3.2.2020

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 27.12.2019
termen depunere raport: 06.02.2020
11 decembrie 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat