PL-x nr. 7/2017 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017

Sponsori:

cdep

16 februarie 2017
Președinte

promulgata prin Decret nr. 248/2017

devine Legea nr. 6/2017

13 februarie 2017
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

7 februarie 2017
Președinte
adoptat în sedinta comuna a celor doua Camere
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma pentru promulgare

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

7 februarie 2017
Președinte

dezbatere în plen reunit

consultati stenograma sedintei
6 februarie 2017
Președinte

primire raport de la:

(pdf) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
raport comun cu Senatul

înscris pe ordinea de zi a sedintelor comune ale celor doua Camere

3 februarie 2017
Camera Deputaților
1 februarie 2017
Președinte

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
raport comun cu Senatul
termen depunere amendamente: 03.02.2017, ora 09:00
termen depunere raport: 06.02.2017, ora 10:00

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
termen: 03-02-2017
1 februarie 2017
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

1 februarie 2017
Președinte

prezentare în Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului

(pdf) Adresa Guvernului