BP643/2018 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Sponsori:

senat

22 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b643 (adresa nr.941/22-11-2018)