PL nr. L612/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017

Sponsori:

senat

17 octombrie 2018
Senat

primire aviz (nr.565) favorabil de la:

Comisia pentru sănătate publică
3 octombrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L612

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
termen depunere raport: 31.10.2018

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru sănătate publică
termen: 22-10-2018
16 iulie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b395 (adresa nr.E113/16-07-2018)