PL-x nr. 19/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

Sponsori:

cdep

18 iunie 2020
Camera Deputaților
12 martie 2020
Camera Deputaților
3 martie 2020
Camera Deputaților
26 februarie 2020
Camera Deputaților
17 februarie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 02.03.2020
termen depunere raport: 12.03.2020
10 februarie 2020
Senat

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat