Pl-x nr. 677/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori: Ileana Cristina Dumitrache

cdep

23 noiembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 07-12-2020

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 07-12-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 09-12-2020