PL-x nr. 647/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Sponsori:

cdep

20 octombrie 2020
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului
14 octombrie 2020
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat