PL-x nr. 1/2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

Sponsori:

cdep

11 martie 2019
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

6 martie 2019
Camera Deputaților
4 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 11.02.2019
termen depunere raport: 14.02.2019