PL-x nr. 1/2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

Sponsori:

cdep

7 iunie 2019
Președinte

promulgata prin Decret nr. 503/2019

devine Legea nr. 113/2019

20 mai 2019
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

14 mai 2019
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

6 mai 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
25 martie 2019
Senat

înaintat la Senat

25 martie 2019
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
11 martie 2019
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

6 martie 2019
Camera Deputaților
4 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 11.02.2019
termen depunere raport: 14.02.2019