PL nr. L387/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010

Sponsori:

senat

10 octombrie 2017
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L387

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
termen depunere raport: 31.10.2017
9 octombrie 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b473 (adresa nr.E168/09-10-2017)