BP545/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Sponsori:

senat

18 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b545 (adresa nr.744/18-10-2018)